Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Karpentná je dobrovolnou společenskou organizací sdružující rodiče žáku jednotlivých tříd základní a mateřské školy. Hlavním cílem činnosti sdružení je spolupráce školy s rodinou a ostatní veřejností v otázkách:

- koncepce výchovně vzdělávací práce školy,
- kvalitního vzdělávání žáků,
- podmínek materiálního zabezpečení školy,
- provozu školy vč. přidružených zařízení (školní jídelna, školní družina, školní zahrada apod.),
- zájmové a odborné činnosti ve škole,
- mravní výchovy žáků,
- výchovy ke zdravému životnímu stylu,
- pomoci rodičů škole formou provedení práce nebo sponzorováním.

Seznam členů výboru sdružení a další informace naleznete na stránkách SRPDŠ Karpentná.

www.000webhost.com