Osadní výbor je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, zřizovaný zastupitelstvem. Rozsah jejich působnosti i složení řeší §120 a §121 zákona o obcích č.128/2000 Sb.

Osadní nebo místní výbor je oprávněn předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce, vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce, nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce.

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

Působnost osadního nebo místního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například k projednávání přestupků.

Odpověď Města k zápisu č.7/2015
Zápis č.7/2015 ze schůze OV - 12.10.2015
Odpověď Města k zápisu č.6/2015
Zápis č.6/2015 ze schůze OV - 07.09.2015
Odpověď Města k zápisu č.5/2015
Zápis č.5/2015 ze schůze OV - 29.06.2015
Odpověď Města k zápisu č.4/2015
Zápis č.4/2015 ze schůze OV - 21.05.2015
Odpověď Města k zápisu č.3/2015
Zápis č.3/2015 ze schůze OV - 22.04.2015
www.000webhost.com